• https://www.facebook.com/susehrihaber.net
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905423236482
 • https://www.twitter.com/susehrihaber1
 • https://www.instagram.com/susehrihaber
 • https://www.youtube.com/susehripolatderesi

SUŞEHRİ HABER- Doğru ve objektif haber -                                 

                  Oysa insan gitiği her yerde kendinden bir parça arar,bulursa sıla olur,bulmazsa gurbet...

Bayrak                                                                                                                                                                           

Ana Menü
Site Haritası
Youtube Sayfamız

 

ARİF AYTEKİN

Arif AYTEKİN Doç. Dr.

1949 Sivas Suşehri Bozat Köyü doğumlu.

İlkokulu köyünde okudu. 1963 yılında İstanbul İmam Hatip okuluna girdi. 1969-1970 yılı yaz dönemi mezuniyetinden sonra güz döneminde İhsan Mermerci Lisesini de bitirdi.1970 yılında, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. 1971-1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde bir yıl okudu.1971-75 yılları arasında Beyoğlu müftülüğünde İmam Hatiplik görevi yaptı.Askerliğini Ağrı Patnos’ta asteğmen olarak yaptı.28.02.1977 tarihinde Terhis sonrası hiç ara vermeden Erzurum Yüksek İslam Enstitüsünde Kelam asistanı olarak göreve başladı. Bir yıl sonra Atatürk Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesinde Kelam Anabilim dalında asistan oldu. 1982 yılında doktorasını tamamladı. 1985 yılı başında Üniversiteden ayrıldı.

Bir yıl süreyle Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisinde redaktör olarak çalıştı.1987 yılında kısa bir süre ticaretle meşgul oldu. Aynı yıl Bağcılar Ebubekir Camii İlim ve hizmet Vakfında Vakıf müdürü olarak eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüttü. Bu süre içinde İstanbul 8. Dönem İl Genel Meclisi Üyesi sıfatıyla Eğitim Komisyonu üyesi olarak görev yaptı.22.09. 2012 tarihinde Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Kelam Anabilim dalında Yrd. Doç.Olarak göreve başladı.25.02 2013 tarihinde Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Kelam Anabilim dalında Yrd. Doç.olarak atandı.20.01. 2014 tarihinde doçent oldu.Halen Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalında Öğretim Üyesi.

YAYINLARI:KİTAPLARI

 1. Farklı Mezheplere Mensup Üç Müfessire Göre Kur’an’da İrada ve Meşiet, 352 pp., İstanbul, Bereket Yayınları, 2013.
 1. Tahâvî’nininn Akîdesi ve Selef Akîdesindeki Yeri, 224 pp., İstanbul, Bereket Yayınları, 2011.
 2. İslâm Dünyasında İngiliz Emperyalizmi: KADIYANİLİK, 287 pp., İstanbul, Bereket Yayınları, 2011.
 3. İslâm’ın İlk Dönemlerinde Hür İrade ve Kader, 237 pp., İstanbul, Bereket Yayınları, 2011.
 4. Ehl-i Sünnet İnanç Esasları, 110 pp., İstanbul, Bereket Yayınları, 2011.
 5. Şerhu Akîdeti Ehli’s-Sünne ve'l-Cemaa, 157 pp., İstanbul, Bereket Yayınları, 2011.
 6. Ehl-i Sünnet İnanç Esasları, Tahâvî Akîdesi Tenkitli neşir ve tercüme, 63 pp., İstanbul, Bereket Yayınları, 2011.
 1. TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ MADDELERİ:
 2. el-Akîdetü’t- Tahaviyye. DİA, II, 258-260
 3. Ashabu’ş-Şimal. DİA, III, 470
 4. Ashabu’l-Yemin. DİA, III, 472
 5. Babertî. DİA, IV,377- 378
 6. Demenhurî. DiA, IX,149-150

III. TEBLİĞLERİ

 1. Babertî’nin Vasiyye ve Tahavi Akidesi Şerhlerinde “iman” ve “İstitaat” Hakkındaki Görüşleri: Cumhuriyet Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XVI/II- 2012, s.635- 634.
 2. Osmanlı Döneminde Anadolu ve Balkanların Dinî Hayatında Mızraklı İlmihal (Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar) Sempozyumu(07.09.2014, Edirne), Ensar neşriyat, s. 107-123.
 3. “Bir Kelâm ve Akâid Âlimi Olarak Ömer Nasuhi Bilmen ve Kader Anlayışı” 08-09 Kasım 2014, Müftü ve Müderris Ömer Nasuhi Bilmen Sempozyumu,
 1. Manastırlı İsmail Hakkı ve Mevâidü’l-İn’âm fî Berâhîn-i Akâidi’lİslâm Adlı Eserinin Tanıtımı SECOND MEDITERRANEAN INTERNATIONAL SOCIAL CONFERENCE (MECAS II) October 10-13, 2017,Metropol Hotel Ohrid, Macedonia.
 2. MAKALELERİ

         1 . İslâm’da Müşrik Çocukları Meselesi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 121-138       pp.,2008.

 1. Fıkh-ı Ekber Risaleleri, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ISI) , 209-221 pp.,2010
 1. Bâbertî’nin, Vasiyye ve Tahâvî Akîdesi Şerhlerinde İman ve İstitaat Hakkındaki Görüşleri, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ISI) , 635-654 pp., 2012.
 2. Delâilü’n-nübüvve’ ye Konu teşkil eden İki Sahâbî: Selmân-ı Farisî ve Abdullah b. Selâm) Düzce Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi- 2017
 1. TEBLİĞLERİ
 2. Ekmelüddin Baberti Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 28-30, 2010
 3. Osmanlı Döneminde Anadolu ve Balkanların Dinî Hayatında Mızraklı İlmihal (Osmanlı İlim, Düşünce ve Sanat Dünyasında Balkanlar) Sempozyumu (07.09.2014, Edirne), Ensar Neşriyat, s. 107-123.
 4.  
 5. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

      Yüksek Lisans Tezleri Koca Mustafa Kemal, Seyyid Şerif Cürcânî’nin Muhtasar Hadis Usûlü ve         Leknevî’nin Zaferu’l-Emânîisimli Şerhindeki Metodu, 2016.

 1. Elmalı Sezgin, Molla Hayalî’nin Kelâmî Görüşleri (Şerhu’l-Kasideti’l- Nûniyye Bağlamında), 2016.

 

WELLCOME

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam22
Toplam Ziyaret55036
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.883933.0157
Euro35.783235.9265
Hava Durumu
Reklam

Reklam